Picture of Stephan van Rooden

Stephan van Rooden

Voor het eerst zonder zijwieltjes

LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email

Dat de sprint review raar zou gaan verlopen, dat was wel te verwachten. De sprint planning was namelijk al heel erg vreemd. Een stabilisatie sprint, niet echt dat er duidelijk waarde wordt toegevoegd maar wel een flinke technische schuld wordt ingelost. Hoe plan je dat? De wens van de product owner was erg duidelijk.

Welkom bij de planning sessie! Om het product eindelijk te kunnen releasen wil ik dat wij de komende sprint ons focussen op de laatste componenten van de applicatie testen en de resterende bugs op te lossen

Het team kijkt wat vreemd naar de product owner en naar elkaar. That’s it? Enfin, met de kortste planningsessie uit de geschiedenis van het team kon men aan de slag.

De sprint review benadrukte nogmaals het gevoel dat dit niet helemaal de bedoeling lijkt te zijn. Men had er wel eens van gehoord, de scrum master had wel eens de term stabilisatie sprint genoemd en gezegd dat je dit te aller tijde zou willen voorkomen. Maar pas nu besefte iedereen waarom dit zo niet wenselijk was. Bugs en issues oplossen vond men eigenlijk ook helemaal niet leuk.

11.00 uur Start van de sprint review maar slechts één stakeholder is aanwezig. Klanten zijn nog niet echt betrokken geweest bij dit traject maar voor de volgende release heeft het team hier al ea voor geregeld. Dat wordt al anders. De andere stakeholders zagen al aankomen dat de sprint review weinig nieuws zal brengen. Niets anders dan datgene dat al was gedemonstreerd maar nu werkt het ook écht.

11.02 uur Het team kijk vragend naar de scrum master. Die zegt: we zijn al begonnen hoor, zoals jullie weten laat het team in de sprint planning zien wat er is bereikt in de afgelopen sprint.

Ja, maar we hebben ruim 80 bugs opgelost dat is niet interessant om te laten zien!

– Einde sprint review-

Gelukkig ook het einde van een lang leertraject voor het team waarin men stap voor stap is klaargestoomd om vanaf nu écht kennis te maken met Agile werken en de kracht van Scrum écht in werking te zien.

Sprint planning nieuwe release

De product owner was goed voorbereid. Er lag een visie, een scope voor de eerste release en een stapel user stories waarmee het team zou kunnen beginnen aangevuld met een grove schets. Een en al onduidelijkheid. Dit is anders.

De vorige release, bijna 2 jaar geleden, begon namelijk heel helder. Er lag een aantal use cases, designs en een al geschatte product backlog voor het team klaar. Als scrummend zouden zij zich hier doorheen werken. Agile werken heet dat…prima. Makkie.

Maar dit is andere koek. De product owner begint.

Ik wil graag de komende sprint van jullie dit overzicht omdat dit [business value verhaal]. Kan dat in deze sprint?

OPSTAND!

Maar dat kan toch niet!” roept een van de teamleden gesteund door de rest van het team. “Er moet eerst een domein model komen, en een use case diagram zou ook handig zijn en we moeten de omgeving op opzetten en we moeten nog een heleboel regelen. We kunnen nog lang niet aan dat overzicht beginnen.

De scrum master zegt vervolgens:

Prima, daar is niets mis mee, als je nog bepaalde dingen moet uitzoeken of opzetten voordat jullie kunnen beginnen is dat geen enkel probleem. Dat moet je dan vooral doen!

Wederom een stilte gevolgd door nog meer emotie.

Maar wie bepaalt er wat we moeten doen, en wie wat doet en hoe we dat moeten aanpakken? Wie coördineert dit?

De scrum master kan een kleine glimlach niet onderdrukken.

De project manager waar jij om vraagt, die is er niet en zal er ook niet komen. Jullie hebben als team de vrijheid en verantwoordelijkheid om dit zelf te bepalen, binnen de kaders die de organisatie stelt natuurlijk. Doe wat je moet doen voordat je dit overzicht gaat maken maar beperk je tot datgene wat je nodig hebt.

Enfin, de discussie loopt nog even door en de lessen die het afgelopen jaar stapsgewijs zijn geleerd komen nogmaals in sneltrein vaart voorbij. En tegen het einde van de planningsessie keert de rust weer enigszins terug. De onzekerheid blijft nog een beetje bestaan. Voor het eerst zonder zijwieltjes maar met de hand van de scrum master op de rug ter ondersteuning. Met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Maar het vertrouwen is er waardoor de verantwoordelijkheid zal komen.

Sterker nog, de dag erna vliegen de taken over het scrum bord, is er een eerste persona en wordt er al actief met klanten gecommuniceerd voor meer informatie. En daar gaat het team zonder zijwieltjes en er achteraan rent de scrum master mee….trots!

More to explore

Daily Scrum Drama

Een event dat maximaal 15 minuten duurt en waarbij het Developers het plan van de sprint inspecteert en bekijkt of dit plan nog steeds valide is. Dat is het! Niets meer en niets minder. Desondanks gaat er in de daily scrum 15 minuten bij veel teams het nodige mis.

En…actie!

Afgelopen week had ik afgesproken met een oud klasgenoot van mij. Zo eens in de zoveel tijd spreken we af om even

Binnen de kaders mag alles!

Hoe kom je tot iets nieuws? Een nieuw product, een dienst. Hoe maak je optimaal gebruik van de capaciteit van je mensen?