Picture of Stephan van Rooden

Stephan van Rooden

Scrum Guide versie 2013 – Wat is er veranderd?

LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email

Deze blog is ook hier te lezen!

Het klinkt best logisch dat een framework wat transparantie, inspectie en aanpassing op veranderende omstandigheden nastreeft, eens in de zoveel tijd zelf ook een grondige inspectie ondergaat. En zie daar, de nieuwste versie van de Scrum Guide! Hieronder een kort overzicht van de grootste en meest interessante aanpassingen.

Ken Schwaber en Jeff Sutherland hebben zelf de grootste wijzigingen samengevat in 6 punten.

Transparantie

Door de hele Scrum Guide heen zijn nu de drie pilaren waarop het Scrum Framework rust, consequent doorgevoerd. De drie pilaren zijn: inspectie, adaptatie en transparantie. Deze laatste krijgt extra aandacht. Het Scrum Framework leent zich uitermate goed om informatie transparant te maken en hiermee besluitvorming te ondersteunen. Gebrek aan transparantie kan leiden tot verkeerde beslissingen door het team. Dus concreet, als je dit nog niet hebt gedaan, zorg dan bijvoorbeeld dat de Product Backlog of Sprint Backlog voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is.

Sprint Planning
 
Sprint Planning is vanaf heden één event. In de beschikbare Time box bepaalt het team wat zij kunnen doen in de komende sprint en hoe zij dit gaan doen. Allemaal vanuit een door het Scrum Team gezamenlijke geformuleerde Sprint Goal. De Sprint Goal heeft in het gehele framework een meer prominente rol verkregen.

Product Backlog Refinement
 
In eerdere versies van de Scrum guide werd gesproken over Product Backlog Grooming. Als je de afgelopen dagen het nieuws een beetje hebt gevolgd zal je hebben gemerkt dat grooming ook iets anders betekend, waar ik verder niet op in zal gaan. Het heet vanaf nu dus Product Backlog Refinement met als focus om Product Backog items ‘Ready’ te krijgen.

Timeboxing
 
Scrum events blijven nog steeds Timeboxed. Echter is de Time box zelf niet het doel (en is het ook nooit geweest). Een Sprint Planning voor een sprint van een maand duurt maximaal 8 uur. Voor kortere sprints geldt nog steeds maximaal 8 uur, maar ze zullen meestal korter zijn. De Time box blijft bestaan, maar besteed zoveel tijd als nodig om een goed plan te maken voor het behalen van je Sprint Goal. Het gaat wel om kwaliteit en niet om snelheid, en heb je hier 2 uur en 10 minuten nodig voor een wekelijkse sprint, doe dit van vooral. Het is aan de Scrum Master om het team te helpen zich te blijven focussen op de belangrijkste zaken zodat het event niet te lang zal duren.

Daily Scrum
 
De Daily Scrum is geen status report meeting, maar een planning event met als doel om met het team te inspecteren of zij nog op de goede weg zijn het sprint doel te behalen. Om het team hierbij in de goede richting te helpen zijn de bekende 3 vragen enigszins aangepast:

  • Wat heb ik gisteren gedaan om het Development Team te helpen het sprint doel te bereiken?
  • Wat ga ik vandaag doen om het Development Team te helpen het sprint doel te bereiken?
  • Welk impediment zie ik dat mij of het Development Team belemmert het sprint doel te bereiken?

Value 
De focus ligt en moet liggen op het toevoegen van waarde. De sprint review moet een focus hebben waarin wordt gekeken (Inspection) welke of hoeveel waarde is toegevoegd, maar ook om met zijn allen, dus ook met stakeholders, naar de toekomst te kijken waarmee we maximaal waarde kunnen toevoegen.

Nog meer?
 
Verder zijn er nog enkele kleine zaken aangepast:

  • De rol van de Scrum Master bij elke event is nu kort toegelicht.
  • Er zijn wat kleine aanpassingen gedaan in de rol van de Scrum Master ter ondersteuning van de Product Owner o.a. op het gebied van Product Planning en ‘value maximizing’.
  • In de Sprint Planning geeft het team niet meer een ‘will do’ commitment maar een ‘can do’ indicatie, het is tenslotte een Sprint Planning en geen commitment sessie.
  • Voor de sprint review is het de verantwoordelijkheid van Product Owner dat deze de belangrijkste stakeholders uitnodigt.

Het zijn een flink aantal verbeteringen die u op https://www.Scrumguides.org nog eens rustig na kunt lezen.

More to explore

Daily Scrum Drama

Een event dat maximaal 15 minuten duurt en waarbij het Developers het plan van de sprint inspecteert en bekijkt of dit plan nog steeds valide is. Dat is het! Niets meer en niets minder. Desondanks gaat er in de daily scrum 15 minuten bij veel teams het nodige mis.