Picture of Stephan van Rooden

Stephan van Rooden

Waarom doe je scrum?

LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email

Scrum is hip en een laagdrempelige manier om de eerste stappen richting Agility te zetten. Scrum doen alleen is niet voldoende. De project manager aanwijzen als Scrum Master en een dagelijkse standup doen met het team maakt je projectteam nog niet tot een Scrum Team en zal je hoogstwaarschijnlijk niet de kracht van scrum laten ervaren.

“It doesn’t matter what you do, it matters Why you do it.” – Simon Sinek

Aan de slag:Theorie, praktijk of gewoon doen?

Het is al vaak gezegd: Scrum is niet moeilijk uit te legen. Sterker nog, als ik mijzelf kwaad maak loop ik in een kwartier door alle rollen, events en artifacts heen. Dan heb je de regels en uitgangspunten in ieder geval één keer voorbij horen komen.

Maar heb je dan genoeg informatie om aan de slag te kunnen? Nee, natuurlijk niet. Als je de spelregels van het voetbal weet, betekent dit nog niet dat je daadwerkelijk kunt voetballen. Je zult het moeten gaan spelen om er beter in te worden. Zittend op de bank kijkend naar hoe het Nederlands elftal speelt geeft je een goed beeld over hoe het in de praktijk eraan toe gaat. Dit praktijkvoorbeeld maakt je nog niet tot een goed voetballer.

Scrum leer je niet enkel uit een boekje of op basis van de ‘war stories’. ‘Door het doen van enkele simpele oefeningen krijg je snel een spiegel voor gehouden en ervaar je snel de kracht van scrum. Vandaar dat bij trainingen van Prowareness al deze aspecten aan bod komen. Een mix tussen theorie, voorbeelden uit de praktijk en ‘learning by doing’ zodat je de dag na de training direct aan de slag kunt.

‘Elementen van Scrum’

Maar waarom dan toch zoveel aandacht voor de theorie als deze toch niet zo moeilijk blijkt te zijn? Vaak hoor ik bij organisaties die (al een tijd) bezig zijn met het adopteren van het scrum framework dat zij ‘elementen van scrum’ gebruiken. Bijna even vaak en meestal in dezelfde zin hoor ik de teleurstelling dat de gehoopte effecten vooralsnog uitblijven.

De scrum guide beschrijft kort en bondig hoe het framework toe te passen. Maar achter elk artifact, rol of event zit een bedoeling. Het is enorm belangrijk om te weten waarom een bepaald event plaatsvindt en welke doel hiermee bereikt wordt. Al deze elementen samen zorgen voor een framework dat werkt en indien goed toegepast erg succesvol kan zijn. Wijk je hiervan af omwille van de verkeerde redenen, dus wanneer je het doel van het scrum element uit het oog verliest, dan zal Scrum je niet brengen wat je er wellicht van had gehoopt. Een sprint retrospective overslaan omdat het team de hoeveelheid overhead wil verminderen is een veel gehoorde aanpassing aan het scrum framework.

Scrum doen is niet genoeg!

Je moet begrijpen waarom je Scrum doet en dat kan alleen wanneer je de achterliggende gedachte weet achter de rollen, artifacts en events. Er van afwijken is prima maar dit moet wel een bewuste keuze zijn om de juiste redenen.

In project management is de term PINO voor velen erg bekend. ‘Prince2 in name only’ waarbij organisaties elementen van Prince2 hebben geadopteerd in de hoop op een succesvolle manier projecten te managen.

Scrum doen is geen garantie om op Agile wijze producten te ontwikkelen. Prince2 doen is geen garantie voor het succesvol managen van projecten. Beide zijn frameworks opgezet met een achterliggende gedachte. Je moet die gedachte snappen om er vanaf te kunnen wijken. In een training ligt er om die reden vaak een groot accent op het bijbrengen van het ‘waarom’ bij de simpele ‘regels’ van scrum. Dit klinkt saai maar dat hoeft het niet te zijn! Dit kun je prima verweven in activiteiten en praktijkvoorbeelden. Al ontkom je vaak niet aan een heel klein stukje droge stof. Gelukkig is dat in het geval van Scrum maar een documentje van 17 pagina’s.

More to explore