Picture of Stephan van Rooden

Stephan van Rooden

Heroverweeg modus operandi voordat de corona crisis eindigt!

LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email

[buzzsprout episode=”3588958″ player=”true”]

Nu we een paar weken in deze wereldwijde corona crisis zitten. Hebben de meeste organisaties een manier gevonden om met de operationele uitdagingen om te gaan. Ik hoop dat leiders in organisaties die economisch getroffen zijn door deze corona crisis, hun focus verleggen. Strategieën maken voor wat er zal gebeuren nadat deze lockdown of andere beperkingen zijn opgeheven. Ik geloof dat het geen optie is om terug te keren naar de normale gang van zaken. Als u een leider bent, moet u de huidige crisis niet micromanagen. Uw medewerkers weten heel goed wat er op dit moment wel en niet kan. Voel niet de verleiding om veel tijd en energie te steken in het optimaliseren van uw bedrijf op korte termijn. Verplaats uw focus naar de lange termijn en hoe u uw bedrijf opnieuw kunt opstarten.

De nodige maatregelen zijn genomen

Hoe langer deze crisis en de beperkingen worden gehandhaafd. Hoe waarschijnlijker het is dat we fundamenteel moeten heroverwegen hoe we onze organisaties moeten runnen. Het zou naïef zijn om te denken dat we gewoon verder zouden kunnen gaan waar we waren gebleven.

Misschien hebben u en uw organisatie de afgelopen weken uw processen geherstructureerd om de best mogelijke waarde aan uw klanten te kunnen leveren. Veel organisaties hebben besloten hun flexibele personeelsbestand te laten gaan, trainingen te annuleren en alle niet noodzakelijke investeringen stop te zetten. Dit zijn relatief eenvoudige en logische acties die worden ondernomen om op korte termijn ruimte te creëren om te ademen. En omdat de economie zich in een lage outputmodus bevindt, kan de rest van de beroepsbevolking het resterende werk aan.

Zodra de beperkingen zijn opgeheven, komen uw klanten niet automatisch terug. U heeft waarschijnlijk niet het geld of werkt niet om nieuwe werknemers in dienst te nemen. Of doe teveel investeringen. Ik zou verwachten dat leiderschapsteams al nadenken over wat er kan worden gedaan om hun organisaties opnieuw op te starten. Bedenk wat er waarschijnlijk zal gebeuren. Welke aanpak zou kunnen helpen en hoe deze situatie kan worden gebruikt om hun huidige werkwijze te heroverwegen. Zo niet? Blijf lezen!

Voor de corona crisis

Sinds de industriële revolutie proberen we onze waardecreatieprocessen te optimaliseren. We hebben een indrukwekkend aantal manieren bedacht om het te besturen. De onderstaande variabelen waren vroeger enorm invloedrijk om te bepalen hoe succesvol we dit kunnen doen.

The primairy factors triangle
Three primairy factors to be successful

Degenen die de drie belangrijkste factoren (middelen, arbeid en kapitaal) konden beheersen en gebruiken, waren succesvol. Grote bedrijven domineren de markten omdat concurrenten niet in staat zijn om de natuurlijke, financiële en arbeidsmiddelen te verkrijgen. Om deze beloningen te maximaliseren, hebben we talloze manieren aangenomen om ze te optimaliseren.

Wanneer de beperkingen om de verspreiding van het coronavirus te beheersen, worden opgeheven. De schaarste aan middelen is niet veranderd. Misschien zijn de olieprijzen op dit moment lager, maar zullen ze uiteindelijk weer snel stijgen. Organisaties hebben waarschijnlijk een aanzienlijk deel van hun financiële reserves gebruikt om te voorkomen dat ze failliet zouden gaan. Ze hebben misschien niet de middelen om het flexibele personeelsbestand dat ze hebben losgelaten te (her) inhuren. Organisaties zullen hun activiteiten hervatten met minder mogelijkheden dan voorheen. Dat voelt misschien als een nadeel. Maar in feite is het een kans om ‘dingen anders’ te doen, effectiever te zijn met minder.

Ondernemende vaardigheden

Wanneer deze drie primaire factoren schaars zijn, kan de ondernemende vaardigheden van een organisatie het verschil maken.

Entrepreneurial abilities triangle
Entrepreneurial abilites

Het vermogen om de productiefactoren optimaal te benutten, is ondernemerschap. Dit omvat vijf elementen:

  • Initiatief nemen – Actiegericht en gedreven door voorwaartse beweging
  • Strategische zakelijke besluitvorming – Gebaseerd op een duidelijke visie en strategie om beslissingen te kunnen nemen
  • Innovatie – Verkennen en experimenteren
  • Risico dragen – de gevolgen van de voorgaande drie elementen nemen, ongeacht de uitkomst.
  • LEF!

Focus op maximaliseren van outcome!

De afgelopen maanden heb ik met mijn klanten gewerkt om me meer te concentreren op het maximaliseren van de behaalde resultaten. Veel organisaties richten zich vooral op het maximaliseren van de output. Uitermate efficiënt zijn om een verondersteld resultaat te leveren. Als er geen sprake is van een crisis, kom je hier misschien mee weg. Maar over een paar weken of maanden (wie weet wanneer). U start uw bedrijf opnieuw. Waarschijnlijk met minder mensen beschikbaar en met beperkte (financiële) middelen. Het ergste dat je zou kunnen doen, is doorgaan naar de staat van vóór de corona crisis. Volg dezelfde procedures enz. Ik voorspel dat het resultaat aanzienlijk lager zal zijn.

De herstart van uw bedrijf biedt u de mogelijkheid om uw modus operandi te heroverwegen. Hoe u het resultaat kunt maximaliseren met de mogelijkheden die u momenteel heeft. En het enige dat u hoeft te doen, is uw medewerkers te betrekken en hun ondernemersvaardigheden aan te boren.

Inspecteren en Aanpassen

Als leider zul je duidelijke doelen (resultaat of zelfs impact) en duidelijke grenzen moeten stellen. Misschien wilt u ook een empirische benadering volgen om te inspecteren en aan te passen. Om door onzekerheid te navigeren (misschien heb je kaders gebruikt die je daarbij helpen). Op deze manier kunt u uw organisatie in kleine iteraties opnieuw uitvinden. Heroverweeg alle dingen die u vroeger deed als dit nodig is (procedures, protocollen, documentatie, aftekeningen enz.). Voegen deze acties waarde toe voor uw klanten? Of kun je met een andere aanpak dezelfde resultaten behalen. Geef uw medewerkers de vrijheid om dingen te veranderen zonder in te leveren op kwaliteit of veiligheid. De meeste organisaties passen deze aanpak de laatste jaren toe. Bijvoorbeeld door het Scrum Framework over te nemen of te proberen ‘over te stappen’ naar meer wendbaarheid.

Het wordt tijd om al deze investeringen echt in de praktijk te brengen. We gaan een tijd tegemoet met veel onzekerheid. De enige manier om daarmee om te gaan, is door uw organisatie zo in te richten dat deze de geleverde waarde regelmatig inspecteert en aanpast. En hoe je hier beter in kunt worden met de beperkte beschikbare middelen.

Als u een leider bent, moet u de huidige corona crisis niet micromanagement. Uw medewerkers weten heel goed wat er op dit moment wel en niet kan. Voel niet de verleiding om veel tijd en energie te steken in het optimaliseren van uw bedrijf op korte termijn. Verplaats uw focus naar de lange termijn en hoe u uw bedrijf opnieuw kunt opstarten.

More to explore

Strategische user story

Belangrijke taken van de product owner zijn onder meer het leveren van een goed product en het onderhoud met/van tevreden klanten. Een

Rethink offices: Less distractions, more collaboration

If your employees or colleagues feel more productive, now that most of the work is done from home. And you have a severe lack of meeting rooms in your office. Now might be the time to rethink the design and use of your office space.